Uprawnienia

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do:

– naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych nr UC-07-59-P/5-10

– modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych UC-07-59-P/5-10

– wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych UC-07-59-E/3-10 wykonywania roztłaczania rur w ścianach sitowych

Inne:

– Pracownicy posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne E do pracy przy urządzeniach energetycznych.

– Dozór posiada uprawnienia typu D do pracy przy urządzeniach energetycznych.

– Pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia spawalnicze TÜV i UDT.

– Instrukcje Technologiczne, Instrukcje Kontroli Jakości i Instrukcje Technologii Spawania zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZNNC sp. z o. o.