Usługi

ZNNC sp. z o. o. oferuje usługi w zakresie wytwarzania, napraw i modernizacji kotłów wodnych i parowych oraz elementów urządzeń ciśnieniowych, w szczególności:

– przegrzewaczy pary
– podgrzewaczy wody
– stacji redukcyjnych
– wymienników ciepła
– ekranów
– komór
– kolektorów
– rurociągów technologicznych
– pomp i przepompowni
– odżużlaczy
– przewodów pyłowych
– wentylatorów
– urządzeń i instalacji odpylającej
– izolacji termicznych.

Realizujemy montaże, remonty i modernizacje urządzeń spoza branży energetycznej, w tym konstrukcji stalowych, rurociągów przemysłowych, izolacji cieplnych oraz konstrukcji i izolacji wygłuszających.

Szanując czas i pieniądze Klientów staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum zaangażowanie inwestora w zleconych nam projektach, stosując system budowy „pod klucz”, obejmujący:

– opracowanie dokumentację projektową
– dostawę i montaż materiałów i wyposażenia
– dostawę i montaż izolacji
– wykonawstwo zabezpieczeń antykorozyjnych
– przeprowadzenie badań nieniszczących przez akredytowane laboratorium
– rozruch
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam opracować i stosować własne rozwiązania w organizacji montażu, które umożliwiają zabudowę elementów w istniejącą infrastrukturę, w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących urządzeń, czy też montaż wielkogabarytowych detali w warunkach ciasnej zabudowy.
Stosowane technologie spawania (TIG, MIG, MAG, E, łukiem krytym, drutami proszkowymi samoosłonowymi i w osłonie gazów) umożliwiają nam wykonywanie, montaż, i naprawę konstrukcji stalowych oraz urządzeń ciśnieniowych ze wszystkich rodzajów stali.

Prowadzimy stalą współprace z laboratorium badań nieniszczących, posiadającym akredytację Laboratorium Dozoru Technicznego. Na życzenie Klienta zapewniamy przeprowadzenie badań w zakresie: VT, PT, MT, UT oraz ultradźwiękowy pomiar grubości.

Oferujemy pomoc w zakresie doradztwa, wykonywania specjalistycznych ekspertyz, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem.

Wykorzystując nowoczesne technologie oraz sprawną organizację pracy wykazujemy się krótkimi terminami realizacji oraz odpowiednio wysokim poziomem jakości – wszystko po to, by służyć Państwa interesom.

ZNNC sp. z o. o.